TREĆI SAZIV VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1525 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 10. 7. 2011. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 7.9.2011.

U TREĆI saziv Vijeća izabrani su:

1. Milanka Bulatović
2. Prof.emer.dr.sc. Veselin Simović (pok. 9. 1. 2014.)
3. Dr.sc. Radomir Pavićević
4. Prof.emer.dr.sc. Milutin Anñelić
5. Dr.sc. Zoran Drašković
6. Dušan Mišković
7. Danilo Ivezić
8. Prof.dr.sc. Ljubomir Kuljača
9. Dr.sc. Sava Bogdanović
10. Marko Bogdanović
11. Borislav Vujović
12. Branko Klikovac
13. Ćazim Asović
14. Milo Banović
15. Božidar Popović
16. Milanka Bunčić
17. Strahinja Marović
18. Dr.sc. Nikola Mišković
19. Marica Horvat
20. Danilo Bunčić
21. Gojislav Božović
22. Ananije Stojović
23. Dario Otašević
24. Miodrag Grubač
25. Emilijano Nešković

Za predsjednika Vijeća izabran je:

prof. emer. dr. sc. VESELIN SIMOVIĆ 

Za zamjenika predsjednika izabran je:

DUŠAN MIŠKOVIĆ

Na 16. sjednii Vijeća održanoj 16. 1. 2014., nakon smrti prof.emer.dr.sc. Veselina Simovića, za predsjednika vijeća izabran je:

DUŠAN MIŠKOVIĆ

a za zamjenika predsjednika izabran je:

DANILO BUNČIĆ

Vijeće broji 24 člana.

Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol.. Knjigovodstvene poslove obavlja knjigovodstvena firma (KO-METAL d.o.o. Zagreb). Od 2. 4. 2013. poslove knjigovodstva preuzela je tvrtka VUBOR- obrtza knjigovodstvene usluge.

Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
Fax. +385 1 6314 264

E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;