IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1. -30. 6. 2019.