PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2016. GODINU

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA JE NA SVOJOJ 4. SJEDNICI održanoj 11. 1. 2016. godine usvojilo PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU