PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2013. godinu

Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 9. sjednici održanoj 10. 1. 2013. usvojilo je:

 

PROGRAM RADA

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2013. GODINU

I

Nastojeći ostvarivati svoj osnovni cilj - očuvanje identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, kao i osigurati njezin položaj brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i  međunarodnim zakonima, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba će prvenstveno djelovati na području politike (ostvarivanje političkih prava), povijesti, tradicije i nacionalnih specifičnosti. U tom okviru, kroz povijesne teme, aktualnu politiku te čuvajući nacionalni identitet, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba smatra najpogodnijim načinom to ostvariti učešćem u radu Gradske skupštine Grada Zagreba u donošenju odluka o zajedničkom življenju u Gradu Zagrebu i rješavanjem pojedinačnih slučajeva koji se tiču ostvarivanja manjinskih prava; obilježavanjem nacionalnih praznika; realizacijom pojedinih znanstvenih projekata; tribinama  i izdavačko- informativnom djelatnošću. Planiranim ulaskom Republike Hrvatske u EU (srpanj 2013.) Vijeću se otvara i dodatni prostor djelovanja, samostalno i kroz koordinaciju, onome što Hrvatska unosi u EU kao multietnička i multikulturalna zajednica.

 II

Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba za 2013. godinu ostvarit će se kroz sljedeće aktivnosti:

 

I. IZDAVAČKO- INFORMATIVNA DJELATNOST

1.  WEB stranica:  www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

Događanja i aktivnosti koje se odvijaju u okviru crnogorske nacionalne manjine u Zagrebu i Republici Hrvatskoj na ovaj način postaju dostupni i izvan granica prostora djelovanja. Putem web stranice, ispunjava se obaveza i potreba informiranja pripadnika crnogorske nacionalne manjine o svim aktivnostima, kao i o svim bitnim političkim, kulturnim i drugim društvenim događanjima u Zagrebu, Hrvatskoj i matičnoj zemlji od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu. Postojanje WEB stranice Vijeća je u cijelosti opravdalo svoju svrhu. Poboljšanjima u 2012. stranica je osvježena, dodati su novi sadržaji (mogućnost prelistavanja glasila i knjiga), otvorena mogućnost komunikacije s korisnicima i ukupno povećana kvaliteta.

Ažuriranje stranice se obavlja dnevno, ovisno o aktivnostima i zbivanjima. Na stranici se nalaze i informacije o svim aktivnostima koje pokreću Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb.

Planirano je nastaviti s daljnjim poboljšanjima u izgledu, kvaliteti i količini sadržaja na stranici sve u cilju bolje prepoznatljivost i atraktivnost.

Web stranicu održava tvrtka „Ador“ d.o.o.

 2. Sufinanciranje„Crnogorskog glasnika“

„Crnogorski glasnik“ je službeno glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Izlazi kao dvomjesečnik u formatu A4 (korice u boji), sa zadatkom prenošenja informacija o ukupnim aktivnostima, zbivanjima i djelovanju crnogorskog korpusa u Republici Hrvatskoj. Broj stranica je u protekloj godini povećan sa 44 na 54, što ukazuje i na povećanje programskih aktivnosti. U njemu se objavljuju informativni prilozi o radu vijeća i Koordinacije crnogorske nacionalne manjine u  RH te drugi tekstovi od interesa za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Nastavljajući aktivnosti na poboljšanju kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za tiskanje i eventualne honorare za pojedine autore tekstova i priloga.

 3. Štampanje publikacije radnog naslova „Hrvatski arhiv o Sekuli Drljeviću“

Projekt: „Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću“ koji je započet u 2011. završen je u 2012. godini. Voditelj projekta Željko Karaula, doktorand povijesti u dvogodišnjem istraživačkom radu prikupio je značajan broj dokumenata i arhivske građe koja je do sada bila manje poznata i znanstvenim krugovima i javnosti što nameće potrebu izrade publikacije i njenog štampanja u 2013. Naslov publikacije će biti naknadno utvrđen a kao radni naslov ostaje naziv projekta.

  

II. OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA

Pitanje očuvanja nacionalnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu ostaje  jedan od prioritetnih zadataka Vijeća, što nameće i obavezu učešća članova Vijeća u manifestacijama Petrovdana, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Lučindana koje organizira Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb i Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, kao i snošenju dijela troškova prema planu.

          1.   Dan nezavisnosti Crne Gore i Dan Vijeća

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluka referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Isti datum je Vijeće odredilo kao Dan Vijeća. Sukladno tome će i biti obilježen u organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, odgovarajućim  programom. Ova manifestacija se realizira u suradnji s Ambasadom Crne Gore u Republici Hrvatskoj.              

            2.   Dan državnosti Crne Gore

Dan državnosti Crne Gore 13. srpnja je utemeljen  Odlukom Skupštine Crne Gore 12. 7. 2004. kao datum kada je na Berlinskom kongresu 1878. Crna Gora proširila međunarodno priznanje, i datum iz 1941. kada je u Crnoj Gori došlo do općenarodnog oružanog ustanka protiv fašizma jedinstvenog u tadašnjoj Europi. 

             3.  Lučindan

Lučindan je u tradiciji crnogorskog naroda vezan uz ime Petra I. Petrovića Njegoša, vladike i gospodara Crne Gore, poznatijeg u narodu kao Sv. Petar ili Petar cetinjski čudotvorac, koji se smatra utemeljiteljem  novovjekovne države Crne Gore. Umro je 31. 10. 1830. godine na dan Sv. Luke (po julijanskom kalendaru), a četiri godine kasnije (1834.) proglašen je za sveca. Manifestacija se organizira pod nazivom Lučindanski susreti  i odvija se u Zagrebu.

III. PREDAVANJA I TRIBINE

Cilj planiranih predavanja i tribina je upoznavanje pripadnika crnogorske nacionalne manjine s značajnim temama i imenima  iz crnogorske povijesti, kao i aktualnim temama značajnim za crnogorski narod i crnogorsku državu.

U 2013. planiraju  se dvije tribina:

  1. Uz učešće publiciste iz Crne Gore  Aktualni politički trenutak Crne Gore  

travanj 2013.

  1. S temom Ulazak RH u EU i nacionalne manjine uz učešće profesora s FPZ iz Zagreba rujan 2013.     

IV. ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE  I PROJEKTI 

1.    U 2013. godini navršava se      200-ta godišnjice rođena Petra II Petrovića Njegoša. Kako je Vijeće u  protekle dvije godine svojim programskim sredstvima učestvovalo u   zajedničkom projektu s NZCH, njenim članicama i ostalim vijećima crnogorske   nacionalne manjine u RH, u okviru kojeg je završena skulptura (koja će biti postavljena na Cetinju) i izložba umjetnika Dimitrija Popovića (koja  će biti organizirana također na Cetinju) planira se nastavak učestvovanje   Vijeća u završnom događanju u srpnju mjesecu 2013. na Cetinju. Tom  prilikom bi se dio svog stvaralaštva i rada crnogorske nacionalne manjine  u RH bio predstavljen javnosti Crne Gore.

Tema: „U SLAVU NJEGOŠA“

Nositelj projekta: Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb

2.  Osnovni cilj ovoga programa je javnosti Grada Zagreba predstaviti jedan od značajnih djelova     filmskog stvaralaštva crnogorskih autora- DOKUMENTARNI I KRATKI IGRANI FILM-. Postoji bogati   filmski fundus niza autora, koji su desetljećima umjetničkim okom marljivo otimali od zaborava značajne povijesne, kulturne i životne događaje. Suradnjom sa pojedinim autorima, Televizijom Crne Gore, Crnogorskom kinotekom i ostalim izvorima, filmove /različitih sadržaja/ prikazivali u Crnogorskom domu, na projekcijama jednom mjesečno. U tu svrhu je nužno i tehnički osposobiti prostor- kupiti projekciono platno i izvesti instalacije za projektor i upravljački pult.

Tema: „DOKUMENTARNI I KRATKI IGRANI FILM U CRNOGORSKOM DOMU“

 V. ZAJEDNIČKI PROGRAM KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske je značajan dio programskog djelovanja Vijeća.

Promjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i određivanje pravnog subjektiviteta Koordinacija, Koordinacija će biti registrirana u Registar i kao takva utvrditi svoj program rada i djelovanja. Vijeće u radu Koordinacije planira predloženi iznos sredstava.

                                             

 VI. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Briga o primjeni i ostvarivanju članka 22. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama- Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u RH.

Učešće u donošenju svih odluka  na razini Grada Zagreba koje se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine.

Pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

  

U Zagrebu, 10. 1. 2013.                                                                         Predsjednik Vijeća

Ur. br.  6-13-V/2                                                                              

                                                                                                    Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović