PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2012. godinu

Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 19. 1. 2012. usvojilo je:

PROGRAMA RADA

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

GRADA ZAGREBA ZA 2012. GODINU

I

Nastojeći ostvarivati svoj osnovni cilj - očuvanje identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, kao i osigurati njezin položaj brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba će prvenstveno djelovati na području politike (ostvarivanje političkih prava), povijesti, tradicije i nacionalnih specifičnosti. U tom okviru, kroz povijesne teme, aktualnu politiku te čuvajući nacionalni identitet, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba smatra najpogodnijim načinom to ostvariti učešćem u radu Gradske skupštine Grada Zagreba u donošenju odluka o zajedničkom življenju u Gradu Zagrebu i rješavanjem pojedinačnih slučajeva koji se tiču ostvarivanja manjinskih prava; obilježavanjem nacionalnih praznika; realizacijom pojedinih znanstvenih projekata; tribinama i izdavačko- informativnom djelatnošću.

II

Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba za 2012. godinu ostvarit će se kroz sljedeće aktivnosti:

I. IZDAVAČKO- INFORMATIVNA DJELATNOST

1. WEB stranica: www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

Događanja i aktivnosti koje se odvijaju u okviru crnogorske nacionalne manjine u Zagrebu i Republici Hrvatskoj na ovaj način postaju dostupni i izvan granica prostora djelovanja. Putem web stranice, ispunjava se obaveza i potreba informiranja pripadnika crnogorske nacionalne manjine o svim aktivnostima, kao i o svim bitnim političkim, kulturnim i drugim društvenim događanjima u Zagrebu, Hrvatskoj i matičnoj zemlji od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu. Postojanje WEB stranice Vijeća je u cijelosti opravdalo svoju svrhu. Popunjenost stranice novim sadržajima, informacija postaje kompletna i raznovrsnija, pa time i sadržajnija.

Ažuriranje stranice se obavlja dnevno, ovisno o aktivnostima i zbivanjima. Na stranici se nalaze i informacije o svim aktivnostima koje pokreću Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb.

Planirano je nastaviti s poboljšanjima u izgledu, kvaliteti i količini sadržaja na stranici kako bi se postigla prepoznatljivost i atraktivnost.

Web stranicu održava tvrtka "Ador" d.o.o.

2. Sufinanciranje "Crnogorskog glasnika"

"Crnogorski glasnik" je službeno glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Izlazi kao dvomjesečnik u formatu A4 (korice u boji), sa zadatkom prenošenja informacija o ukupnim aktivnostima, zbivanjima i djelovanju crnogorskog korpusa u Republici Hrvatskoj. Broj stranica je unazad par brojeva povećan sa 44 na 48, što ukazuje i na povećanje programskih aktivnosti. U njemu se tiskaju informativni prilozi o radu vijeća i Koordinacije crnogorske nacionalne manjine u RH te drugi napisi od interesa za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Nastavljajući aktivnosti na poboljšanju kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za tiskanje i eventualne honorare za pojedine autore tekstova i priloga.

3. Biblioteka "Svjedočanstva vremena"

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske je pokrenula u okviru izdavačke djelatnosti biblioteku "Svjedočanstva vremena" putem koje nastoji predstaviti pojedince, crnogorskog podrijetla koje su na prostorima današnje Republike Hrvatske ostvarili zapažene rezultate na raznim područjima djelatnosti. Kako se biblioteka realizira u suradnji s Vijećem, u cilju povećanja kvalitete priloga, Vijeće će osigurati određeni iznos sredstava za isplatu honorara autorima

II. OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA

Pitanje očuvanja nacionalnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu ostaje jedan od prioritetnih zadataka Vijeća, što nameće i obavezu učešća članova Vijeća u manifestacijama Petrovdana, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Lučindana koje organizira Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb i Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, kao i snošenju dijela troškova prema planu.

1. Dan nezavisnosti Crne Gore i Dan Vijeća

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluka referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Isti datum je Vijeće odredilo kao Dan Vijeća. Sukladno tome će i biti obilježen u organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, odgovarajućim programom. Ova manifestacija se realizira u suradnji s Ambasadom Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

Datum obilježavanja: 21. svibnja.

Mjesto održavanja: Zagreb.

  1. 2. Petrovdan

Petrovdan u tradiciji crnogorskog naroda ima značajno mjesto kao datum kada se sastajao CRNOGORSKI ZBOR, oblik svojevrsne narodne skupštine na kojem su se birali vladike i vladari Crne Gore; na kojem su se donosile sudbonosne odluke rata i mira; na kojem su se donosili zakoni i postavljali temelji moderne državne vlasti. Prvi dokumenti o CRNOGORSKOM ZBORU datiraju još od XI. stoljeća. Ovaj datum se obilježava tradicionalnom manifestacijom Petrovdanski sabor Crnogoraca, u okviru kojeg se i obilježava i slavi 13. srpnja 1941.- Dan antifašističkog općenarodnog oružanog ustanka crnogorskog naroda. Manifestaciju organizira, pod nazivom PETROVDANSKI SABOR,NZC Rijeka. Vijeće snosi troškove jednog autobusa

Datum obilježavanja: 9. srpnja.

Mjesto obilježavanja: Primorsko-goranska županija

3. Dan državnosti Crne Gore

Dan državnosti Crne Gore 13. srpnja je utemeljen Odlukom Skupštine Crne Gore 12. 7. 2004. kao datum kada je na Berlinskom kongresu 1878. Crna Gora proširila međunarodno priznanje, i datum iz 1941. kada je u Crnoj Gori došlo do općenarodnog oružanog ustanka protiv fašizma jedinstvenog u tadašnjoj Europi.

Datum obilježavanja: 13. srpnja.

Mjesto obilježavanja: Zagreb.

4. Lučindan

Lučindan je u tradiciji crnogorskog naroda vezan uz ime Petra I Petrovića Njegoša, vladike i gospodara Crne Gore, poznatijeg u narodu kao Sv. Petar ili Petar cetinjski čudotvorac, koji se smatra utemeljiteljem novovjekovne države Crne Gore. Umro je 31. 10. 1830. godine na dan Sv. Luke (po julijanskom kalendaru), a četiri godine kasnije (1834.) proglašen je za sveca. Manifestacija se organizira pod nazivom Lučindanski susreti i odvija se u Zagrebu.

Datum obilježavanja: 31. listopada.

Mjesto obilježavanja: Zagreb.

Trajanje: 3 dana

III. PREDAVANJA I TRIBINE

Cilj planiranih predavanja i tribina je upoznavanje pripadnika crnogorske nacionalne manjine s značajnim temama i imenima iz crnogorske povijesti, kao i aktualnim temama značajnim za crnogorski narod i crnogorsku državu.

U 2012. Planira se tribina uz učešće publiciste iz Crne Gore.

Tema: Aktualni politički trenutak Crne Gore

Datum održavanja: travanj 2012.

Predavači: novinar i publicista Esad Kočan

Trajanje: 1 dan

IV. ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE I PROJEKT

1. U 2013. godini navršava se 200-ta godišnjice rođena Petra II Petrovića Njegoša. Obilježavanje ove značajne obljetnice kroz zajednički program s NZCH, njenim udruženjima i ostalim vijećima planirano je u dvogodišnjem trajanju. - Nastavak projekta iz 2011. godine.

Tema: "200-godina od Njegoševog rođenja"

Nositelj projekta: Odbor za obilježavanje obljetnice

2. Kontraverze koje sa sobom povlači ime dr. Sekule Drljevića njegov boravak u Hrvatskoj i njegovo političko djelovanje, kao i vrijednosni sudovi koji su najčešće temeljeni na glasini bez znanstvenog dokaza opredjeljuju Vijeće da u 2011. godini započne Projekt: "Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću". Namjera je na znanstvenoj argumentaciji bez dodavanja ili oduzimanja, odgovoriti na pitanje "Tko je i što je dr. Sekula Drljević". Tim više jer se u službenoj Himni Crne Gore nalaze dvije strofe pjesme koju je napisao Sekula Drljević. Planirano trajanje projekta 2 godine.-Nastavak projekta iz 2011. godine.

Tema: "Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću"

Voditelj projekta: Željko Karaula, doktorand povijesti

V. ZAJEDNIČKI PROGRAM KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske je značajan dio programskog djelovanja Vijeća.

Promjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i određivanje pravnog subjektiviteta Koordinacija, poduzeće se odgovarajuće radnje za registraciju i financiranje sukladno donesenom Zakonu o registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina.

VI. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Briga o primjeni i ostvarivanju članka 22. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama- Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u RH.

Učešće u donošenju svih odluka na razini Grada Zagreba koje se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine.

Pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

Ur. broj: 15-12-V/2

U Zagrebu, 19. 1. 2012. Predsjednik Vijeća

Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović