PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA; PROCEDURA IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA

Na temelju članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/19) predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba Dušan Mišković donosi:

 

PROCEDURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

i

PROCEDURU IZDAVANJA I OBRAČUNA PUTNIH NALOGA