PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE

Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine 63/04, 106/07) i članka 11. stavka 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine 90/02), predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba 23. 4. 2015. donosi

 PRAVILNIK

o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva