PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2019. GODINI

Vijeće Crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba donijelo je PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2019.godinu