PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. godinu

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, na prijedlog predsjednika, na 16. sjednici održanoj 28. 12. 2017., usvaja:

 PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

ZA 2018. godinu