Osnovni podaci

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1611 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 17. 6. 2007. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 27.7.2007.

Članovi Vijeća su:

 1. prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
 2. dr. sc. Radomir Pavićević
 3. prof. dr. sc. Milutin Anđelić
 4. prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača
 5. Milanka Bulatović
 6. Danilo Ivezić
 7. Dušan Mišković
 8. dr. sc. Sava Bogdanović
 9. Strahinja Marović
 10. Borislav Vujović
 11. Milanka Bunčić, zamjenica predsjednika Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
 12. Branko Klikovac
 13. Milo Banović
 14. Jovan Nikolić
 15. Ćazim Asović
 16. Marko Bogdanović
 17. Marica Horvat
 18. Božidar Popović
 19. Gojislav Božović
 20. Danilo Bunčić
 21. Dario Otašević
 22. Miodrag Grubač
 23. Emilijano Nešković
 24. Ananije Stojović
 25. Dragica Imbriovčan

Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol.. Knjigovodstvene poslove obavlja knjigovodstvena firma (KO-METAL d.o.o. Zagreb).

Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

 1. Komisija za financijska pitanja
 2. Komisija za programska pitanja
 3. Komisija za statut i poslovnik
 4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
Fax. +385 1 6314 264

E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba pristupilo je Koordinaciji nacionalnih manjina Grada Zagreba odlukom o pristupanju Sporazumu o osnivanju Koordinacije potpisanom 10. prosinca 2003. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/2003.).

Nakon provedenih izbora (17. lipnja 2007.) za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba, verificiran je sastav Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba u novom sazivu. Koordinaciju čine devet vijeća nacionalnih manjina (albansko, bošnjačko, crnogorsko, češko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko i srpsko) i osam predstavnika (bugarske, njemačke, poljske, rusinske, slovačke, talijanske, ukrajinske i židovske) nacionalnih manjina Grada Zagreba. Za predsjednika Koordinacije izabran je Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina), a za potpredsjednike: Anastas Saša Odžaklijevski (makedonska nacionalna manjina) i prof. emer. dr. sc. Veselin Simović (crnogorska nacionalna manjina).