ODLUKA O IZMJENI FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10  i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 4. sjednici održanoj 25. 8. 2023.godine donosi:

 ODLUKU O IZMJENI FINANCIJSKI PLANA ZA 2023. GODINU

Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba