VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA V. saziv

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 7. 6. 2019. na POZIV gradonačelnika Grada Zagreba a sukladno članku 104. stavak 1. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19).

Na sjednici su verificirani mandati izabranim članovima Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (ODLUKA o rezultatima izbora članova Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba )izabran predsjednik i zamjenica predsjednika.

V. saziv vijeća:

 1. Milo Banović                                               
 2. Marko Bogdanović                                     
 3. dr. sc. Sava Bogdanović                             
 4. Nataša Rašović Bodiš                                 
 5. Viktorija Božičević                                    
 6. Milanka Bulatović                                       
 7. Danilo Bunčić                                             
 8. Milanka Bunčić                                           
 9. Miro Dajović                                                
 10. dr. sc. Zoran Drašković                              
 11. Marica Horvat                                              
 12. Danilo Ivezić                                                
 13. Božidar Jovanović                                      
 14. Branko Klikovac                                          
 15. Murat Mekić                                                
 16. Dušan Mišković                                           
 17. dr. sc. Nikola Mišković                               
 18. Nataša Musić                                               
 19. Emilijano Nešković                                      
 20. Božidar Popović                                           
 21. dr. sc. Petar Popović                                               
 22. Branislav Radulović                                    
 23. Maša Savićević                                             
 24. Ananije Stojović
 25. Jadranka Šincek      

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

DUŠAN MIŠKOVIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDNIKA VIJEĆA:

MILANKA BULATOVIĆ