IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA ZA 2019. i GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

Na temelju odredaba članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a na temelju odredaba članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba jednoglasno donosi:

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA, VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA,  za period 1. 1. 2019.- 31. 12. 2019.

i

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA   ZA 2019. GODINU