IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTVA ZA 2023.

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13 /04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 7. sjednici održanoj 13. 2. 2024. godine donosi:

IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA, VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA, za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2023.

 

OBRASCI: REFERENTNA STRANICA ; PR-RAS