Izvještaj o izvršenju Programa rada Vijeća za prvo polugodište 2017.

Izvještaj o izvršenju Programa rada Vijeća za prvo polugodište 2017.- od 1. 1. 2017.- do 30. 6. 2017. (PDF)