IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA VIJEĆA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE.

Izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća i utrošku sredstava za prvo polugodište 2014. - dostavljen je službama Grada Zagreba 10. 7. 2014. godine. IZVJEŠTAJ