IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1. DO 31. 12. 2015.