IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA VIJEĆA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2021.

Na temelju odredaba članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 18. sjednici održanoj 10. 2. 2022. donosi:

  ODLUKU

o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa rada i utrošku sredstava Vijeća za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2021. godinu

OBRASCI: REFERENTNA STRANICA ; PR RAS