IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU