IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1.- 31. 12. 2016.