IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA 1. 1. -31. 12. 2017.

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba je na svojoj 17. sjednici  održanoj 12. 2. 2018. usvojilo IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1. - 31. 12. 2017.  (PDF)