Odluka o izmjenama Financijskog plana Vijeća za 2017. godinu

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 15. sjednici održanoj 31. 10. 2017. donosi:

 ODLUKU O IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA

Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2017.