GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), članak 16. Statut Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13 /4 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 24. sjednici održanoj 8. 2. 2023. donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.

Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba