FMC- sukob interesa

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN  139/10) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, ne smije sklapati ugovore sa: