FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2018. GODINU

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10  i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 16. sjednici održanoj 28. 12. 2017.godine donosi:

 FINANCIJSKI PLAN

Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2018.