FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2014. GODINU

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba je na svojoj 16. sjednici održanoj 16. 1. 2014. usvojilo  FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.