FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002, 47/10, 80/10  i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 23. sjednici održanoj 31. 12. 2018.godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA za 2019.

PROGRAM RADA VIJEĆA za 2019.

i

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA VIJEĆA ZA 2019. GODINU