FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2020. GODINU.

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10  i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 5. sjednici održanoj 23. 12. 2019.godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

i

PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU