FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2022.

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članka 16. Statut Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13 /04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 16. sjednici održanoj 30. 12. 2021. godine donosi:

  FINANCIJSKI PLAN 

PROGRAM RADA ZA 2022.

i

PLAN NABAVE ZA 2022. 

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA