FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VIJEĆA ZA PERIOD 1. 1. -31. 12. 2017.