FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2021. i PROJEKCIJE za 2022. i 2023.

Na temelju članka 27. Stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), i članaka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorskih nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na svojoj 10. sjednici održanoj 28. 12. 2020. godine donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2021. GODINU

i

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA VIJEĆA ZA 2021