DOPUNA I IZMJENA PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU