ČETVRTI SAZIV VIJEĆA

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1191 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 31. 5. 2015. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 2.7.2015.

U ČETVRTI saziv Vijeća izabrani su:

 

1.Milanka Bulatović
2.dr.sc. Petar Popović
3.Dušan Mišković
4.Danilo Ivezić
5.prof.dr.sc. Ljubomir Kuljača
6.dr.sc. Zoran Drašković
7.dr.sc. Radomir Pavićević
8.Nataša Rašović Bodiš
9.dr.sc. Nikola Mišković
10.prof.dr.sc. Sava Bogdanović
11.Jadranka Šincek
12.Nataša Musić
13.Božidar Popović
14.Božidar Jovanović
15.Milanka Bunčić
16.Murat Mekić
17.Milo Banović
18.Viktorija Božičević
19.Danilo Bunčić
20.Miro Dajović
21.Marko Bogdanović
22.Branko Klikovac
23.Ananije Stojović
24.Marica Horvat
25.Emilijano Nešković

Za predsjednika Vijeća izabran je:

DUŠAN MIŠKOVIĆ 

Za zamjenicu predsjednika izabrana je:

MILANKA BULATOVIĆ

 

Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol. Knjigovodstvene poslove obavlja tvrtka VUBOR- obrt za knjigovodstvene usluge.

Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
Fax. +385 1 6314 264

E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;