Zapisnik terenskog izvida NZCH provedenog 16. 12. 2016.

Komisija Savjeta za nacionalne manjine izvršila je Kontrolu: rada, trošenja dodijeljenih sredstava i realizaciju programa rada za 2015. godinu 16. 12. 2016. u Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske i konstatirala slijedeće: ZAPISNIK