PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.-ODLUKA SAVJETA O DODJELI SREDSTAVA ZA 2016. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 05. svibnja 2016. donio je
O D L U K U
O RASPOREDU SREDSTAVA...