PROGRAM ZA 2013- RASPODJELA SREDSTAVA ZA PROGRAME U 2013.

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. br. 155/ 2002.), članka 35. stavka 4. i članka 36., stavaka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 18 .travnja 2013. godine donio je

O D L U K U

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“ 139/2012) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

ODLUKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH