PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN NZCH ZA 2023. GODINU

Sa sjednice  Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske   održane   16. 12. 2022.  godine, a na temelju odredaba članka 29. stavka 4. i prijedloga predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavka 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023

 

ODLUKU

o usvajanju  PROGRAMA RADA NZCH ZA 2023.