Program rada i Financijski plan za 2016.- Odluka Savjeta o dodjeli sredstava za 2016. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

 Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 05. svibnja 2016. donio je

O D L U K U

 O RASPOREDU SREDSTAVA...