PREDSJEDNIŠTVO NZCH

Na osnovu prijedloga iz udruga članica Nacionalne zajednice delegati IZBORNE SKUPŠTINE NZCH održane 19. 11. 2011 i redovne sjednice Skupštine od 23. 3. 2013. su izabrali:

za predsjednika Skupštine NZCH:

Borica Šoškić- Rijeka

za potpredsjednicu Skupštine NZCH:

Radmila Glogovac- Karlovac

za članove PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

1. mr.sc. Jovan Abramović- Rijeka

2. Božidar Caković- Novigrad 

3. Danilo Ivezić- Zagreb

4. Dragomir Jovanović- Karlovac

5. Dragutin Lakić- Rijeka

6. prof.dr.sc. Dragutin Lalović- Zagreb

7. Radovan Medojević- Umag

8. Radomir Noveljić- Split

9. dr.sc. Radomir Pavićević- Zagreb

10. Božidar Radulović- Pula

11. Dušan Roganović- Rovinj

12. Milovan Sekulić- Osijek

13. Borivoje Stevović- Split

Na konstituirajoćoj sjednici, Predsjedništvo NZCH je za predsjednika izabralo:

dr. sc. Radomira Pavićevića,

a za potpredsjednike:

Radomira Noveljića i Božidara Cakovića (izabran na 6. sjednici).

Za Tajnika NZCH izabrana je Milanka Bulatović.