PREDSJEDNIŠTVO NAZCH izabrano na Skupštini 26. 9. 2015

Na osnovu prijedloga iz udruga članica Nacionalne zajednice delegati IZBORNE SKUPŠTINE NZCH održane 26. 9. 2015 su izabrali:

za predsjednika Skupštine NZCH:

SAVIĆ PAVIĆEVIĆ- Rijeka

za potpredsjednika Skupštine NZCH:

ŽELJKO ŠĆEPANOVIĆ- Pula

za članove PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

1. MILANKA MARIĆ- Umag

2. NATAŠA GERŽELJ- Split

3. MITAR RATKOVIĆ- Split

4. ČEDOMIR KARANIKIĆ- Rijeka

5. PETAR KUMBUROVIĆ- Rijeka

6. DANILO IVEZIĆ- Zagreb

7. dr.sc.PETAR POPOVIĆ- Zagreb

8. DUŠAN MIŠKOVIĆ- Zagreb

9. ALEKSANDAR TAUŠAN- Pula

10. BRANKA ROŽMAN- Pula

Na konstituirajoćoj sjednici, Predsjedništvo NZCH je za predsjednika izabralo:

DANILA IVEZIĆA

a za potpredsjednice:

NATAŠU GERŽELJ i MILANKU MARIĆ 

Za Tajnika NZCH izabrana je MILANKA BULATOVIĆ.