O D L U K A SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH O RASPOREDU SREDSTAVA ZA 2019. GODINU

 

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10 – odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 2. 5. 2019.godine donio je

ODLUKU 

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2019. GODINI