NOVI STATUT NZCH

Na temelju članka 13 i članka 20 stavak 1. Zakona u udrugama (NN 74/2014) i članka 27 Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske održana 26. 9. 2015. godine  donosi:

STATUT NZCH