FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2019. na za to predviđenim obrascima, u FINA-u

PR RAS

BILNCA

REFERENTNA LISTA