FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019.

Sukladno zakonskim odrednicama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj na za to predviđenim obrascima u FINA-u

PR RAS

BILNCA

REFERENTNA LISTA