FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NZCH ZA 2020.

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2020. na za to predviđenim obrascima u FINA-u

REFERENTNA STRANICA 

PR RAS NPF

BIL NPF