FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NZCH ZA 2022. GODINU

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2022. godinu na za to predviđenim obrascima u FINA-u

REFERENTNA STRANICA

PR RAS

BIL