GODIŠNJI IZVJEŠTAJ SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE za 2014. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O UTROŠKU SREDSTAVA osiguranih u DrŽavnom proraČunu Republike Hrvatske za 2014. godinU („Narodne novine“br.152/2013) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU