GODIŠNJI IZVJEŠTAJ SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE za 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU (NN.139/2012 i 145/2013) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU