FINANCIJSKI PLAN NZCH za 2018. godinu

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

 ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana NZCH 2018. godinu