FINANCIJSKI PLAN i PROGRAM RADA NZCH za 2019.

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH na sjednici održanoj 19. 12. 2018. jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana i Programa rada NZCH 2019.