FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM RADA NZCH ZA 2022. GODINU

Sa sjednice Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske  održane  15. 12. 2021. godine, a na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statut NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana NZCH 2022. godinu

i

ODLUKU

o usvajanju Programa rada NZCH 2022. godinu